Polski Fundusz Hipoteczny S.A. prowadzi działaność w zakresie inwestycji w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie. Kupujemy wierzytelności również wobec firm będących w upadłości. Przeprowadzamy restrukturyzację zobowiązań w tym finansowanie i nabywanie zadłużonych nieruchomości. Udzielamy pożyczek hipotecznych.

Strony internetowe ILF